Home » Erthyglau yn Gymraeg » Cyfarfod yn Nhre-Gwyr yn erbyn y toriadau i addysg
Socialist Party lobbies Swansea City Council against cuts

Cyfarfod yn Nhre-Gwyr yn erbyn y toriadau i addysg

Cafodd aelodau Plaid Sosialaidd Abertawe ymateb brwdfrydig pan cymeron ni rhan mewn cyfarfod o 200 i wrthwynebu toriadai i addysg.

Trefnwyd y cyfarfod yn Ysgol Tre-Gwyr nos Iau gan undeb y prifathrawon yr NAHT i ymgyrchu dros ariannu teg ar gyfer addysg yng Nghymru.

Wrth mynd i mewn i’r cyfarfod roedd athrawon a rhieni yn awyddus i gymryd un o’n taflenni yn galw ar Gyngor Llafur Abertawe i frwydro yn erbyn toriadau’r Torïaid yn hytrach nag awgrymu toriadau werth £22m y flwyddyn nesaf. Gwerthwyd nifer o bapurau ac arwyddodd un athro cerdyn ymuno.

Y cyntaf o’r gynulleidfa i gael ei alw oedd Mark Evans, ysgrifennydd cangen Unsain Sir Gaerfyrddin, a siaradodd mewn cymwyster personol, yn dod â neges o gydgefnogaeth i’r NAHT ac yn sôn am sut brwydrodd y gangen yn llwyddianus yn erbyn cynlluniau am doriadau i addysg trwy ymgyrch yn cynnwys dosbarthu taflenni i 40 ysgol.

Mynodd dyle pob Cyngor sefyll yn erbyn y toriadau.

“Ydy plant yn cael y cefnogaeth maen nhw’n angen? Na. Ydy plant gydag anghenion arbennig yn cael y cefnogaeth maen nhw’n angen? Na, dydyn nhw ddim.

“Mae cyllidebau ysgolion yn cael eu gwasgu a gwasgu a gwasgu. Dydy’r un Cynghorydd ddim eisiau gwneud toriadau. Mae’n dewis. Sefyll yn erbyn y toriadau a dweud dydyn ni ddim am wneud gwaith brwnt y Torïaid.”

Dywedodd Alec Thraves o Blaid Sosialaidd Abertawe byddai’r toriadau yn gwneud llanast o addysg. Galwodd am gyllideb ar fenthyciadau, defnyddio arian wrth gefn a chydweithio gyda Chynghorau eraill i wrthwynebu toriadau’r Torïaid.

·       Dim rhagor o doriadau – cyflawni cyllideb cyfreithlon Dim Toriadau!

·       Cydweithredu gydag undebau athrawon a llywodraeth leol eraill!

·       Sefydlu pwyllgor cyd-drefnu i frwydro yn erbyn y toriadau!

·       Lobïo cyfarfod y Cabinet (8 Chwefror) a gwrthdystio tu fas i gyfarfod y Cyngor llawn (22 Chwefror).

·       Trefnu gorymdaith a rali yn Abertawe yn erbyn y toriadau!